disclaimer T.V.S.

Gepost in Uncategorised

Disclaimer

Geschreven op 22 mei 2018.

Aansprakelijkheid

De bezoeker kan aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Tennisvereniging Simpelveld accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door de geboden informatie of het gebruik van de website.

Auteursrecht

De foto's op deze website zijn eigendom van Tennisvereniging Simpelveld. Het is niet toegestaan foto's te kopiëren of te publiceren op een andere site of in enige andere vorm te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster.

Privacybeleid Tennisvereniging Simpelveld

Tennisvereniging Simpelveld doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Tennisvereniging Simpelveld houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat Tennisvereniging Simpelveld in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen zijn beschreven in het privacy beleid
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt houdt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij de KNLTB
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen behalve de KNLTB
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u op de rechten wil wijzen en de rechten wil respecteren.

Foto's

Op de website zijn diverse foto’s van evenementen te zien. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van foto’s van uzelf of uw minderjarige kinderen, dan kunt u dit bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kenbaar maken. De webmaster zal de betreffende foto(‘s) per ommegaande verwijderen. U hoeft geen reden op te geven aan de webmaster als het uzelf betreft of uw kinderen.

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door TV Tennisvereniging Simpelveld verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- om u te informeren over tennisgerelateerde activiteiten
- om u incidenteel te vragen als vrijwilliger actief te zijn
- om u incidenteel te vragen om feedback over bepaalde activiteiten
- om u een factuur te kunnen sturen ten behoeve van contributie en/of tennislessen.

Bewaartermijn

Tennisvereniging Simpelveld bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Tennisvereniging Simpelveld verwijdert uw aanmeldgegevens voor activiteiten zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van de betreffende activiteit. Tennisvereniging Simpelveld verwijdert uw lidmaatschapsgegevens binnen 1 jaar na opzegging van het lidmaatschap.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. TV Tennisvereniging Simpelveld wisselt uw persoonsgegevens uit met de KNLTB. Zonder uitwisseling van deze gegevens is een lidmaatschap niet mogelijk. Hoe met uw persoonsgegevens bij de KNLTB wordt omgegaan kunt u terugvinden in het privacy statement van de KNLTB.

Tennisvereniging Simpelveld is voornemens in de loop van 2018 gebruik te maken van een derde partij voor het versturen van nieuwsbrieven maar geven geen persoonsgegevens door aan deze derde partij indien er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze derde partij (verwerker) maakt TV Tennisvereniging Simpelveld de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Leden van Tennisvereniging Simpelveld kunnen vervolgens zelf aangeven of men een nieuwsbrief wenst te ontvangen.

Verder zal Tennisvereniging Simpelveld de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Minderjarigen

Tennisvereniging Simpelveld verwerkt enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. U verleent toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door uw minderjarige kind aan te melden bij Tennisvereniging Simpelveld.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De website www.tvsimpelveld.nl is eigendom van TV Tennisvereniging Simpelveld.

Wij danken de volgende bedrijven voor hun sponsoring:

 • Bosec.jpg
 • moonen_wanders.jpg
 • rpo_rebema.png
 • logo geveltechniek klein.jpg
 • 2007a19d-d2b9-453f-bafb-214d723efc9f.jpg
 • van_montfort_advecatenkantoor.jpg
 • SomersBrabant-logo-h175px1.png
 • intergarde.png
 • Zuyver-logo_1000x666.jpg
 • eyserhalte.jpeg
 • frijns1.jpg
 • tornadosport.jpg
 • smeets1.jpg
 • logotennismeetings1.jpg
 • Moonen_Optiek2.png
 • Logo_Hesi.jpg
 • saa.jpg
 • logo_sjabbie_sjiek_lage_resolutie.jpg
 • dijkstra_dakwerken.jpg
 • hendriks.gif
 • venetian_blinds.jpg
 • max.jpg
 • dreessen willemse.jpeg
 • IVO_logo_2010-400.jpg
 • jules.gif
 • Logo_Spauwen_Werrij.JPG
 • Logo_Plus_Schouteten.JPG
 • pastorieke1.jpg
 • logo_vaessen.png

Contact

Tennisvereniging Simpelveld
Sportlaan 3
6369 VC Simpelveld
Telefoon clubgebouw: 045 5443848
 

Made and Hosted by: NijssenWeb