Inschrijfformulier Tenniscompetitie Junioren Voorjaar 2021

Gepost in Nieuws

 Aanmeldingsformulier Voorjaarscompetitie 2021

Wil je meedoen aan de tenniscompetitie? Lees dan aandachtig dit formulier met je ouders, vul het in en lever het bij je trainer in!

 1. Jouw trainer geeft jou dit aanmeldingsformulier (zie achterzijde); dit betekent dat de trainer van mening is dat je geschikt bent voor deelname aan de voor-, najaars- of tenniskidscompetitie.
 2. Op het aanmeldingsformulier geeft de trainer ook een advies voor de vorm van de competitie (rood (mini) – oranje (driekwart), groen (beginnend grootveld) en grootveld). Hierbij staat 1 voor sterk en 2 voor minder sterk. Bij twijfel overlegt de trainer met speler resp. ouders.
 3. Jijzelf bepaalt in overleg met je ouders of je met dit advies akkoord gaat en vult bij akkoord het aanmeldingsformulier verder in.
 4. Het ingevulde formulier lever je in bij de trainer.
 5. De jeugdcommissie stelt in overleg met trainers de teams samen. De trainer informeert de spelers (en ouders) over de teamsamenstelling waarin zoon/dochter gaat spelen.
 6. Aanmelding dient vóór 8 juni(najaar)/30 november (voorjaar)te zijn ingeleverd bij de trainers resp. Jeugdcie. De vereniging moet de grootveld-teams bij de KNLTB vóór 1 juli/10 januarien de rood- en oranje teams vóór 1 juli/10 januari   INDIEN HET TEAM IS AANGEMELD, IS HET NA DIE DATUM NIET MEER MOGELIJK OM HET TEAM TERUG TE TREKKEN! 
 7. Indien je besluit na de genoemde data toch niet mee te doen, kan de vereniging eventueel opgelegde boetes door berekenen! Deze boetes kunnen oplopen tot €225,-

Nadere plichten/rechten gekoppeld aan deelname aan de competitie:

 • Je traint bij TVS minimaal een uur per week,
 • Je bent lid van TVS voor 1 november van het voorgaande jaar (mbt voorjaarscompetitie),
 • De trainingen van TVS worden verzorgd door Wim Bisschoff en Rick Vliegen. De Jeugdcommissie regelt de administratieve afhandeling naar de tennisbond,
 • Aan de competitie zijn kosten verbonden voor ballen en eten,
 • In ieder team dient tenminste één ouder/ kind teamcaptain te zijn.

Wij hopen met dit formulier een hoop onduidelijkheid weg te nemen bij spelers, ouders, trainers, jeugdcommissie, vereniging en de KNLTB. 

 

 

 

 

 

 

INSCHRIJF-FORMULIER TENNISCOMPETITIE JUNIOREN

VOORJAAR 2021

NAAM                          :           …………………………………………………………………………………………………………..

ADRES                          :           …………………………………………………………………………………………………………..

POSTCODE/WOONPLAATS:        ………………………….    ……………………………………………………………….

GEBOORTEJAAR:           …………………………………………..

TELEFOONNUMMER     :           …………………………………………………………………………………………………………..

EMAIL                          :           ………………………………………………………………@........................................

GEEFT ZICH OP VOOR    :           VOORJAARS      /           NAJAARS          COMPETITIE

SPEELSTERKTE               ENKEL   :           …………              DUBBEL:           ………….

KNLTB LIDNUMMER      :           ……………………………………………………………………………………..

Voor akkoord                :           ………………………………………………  Datum  :           …………………………………

(laat je ouders ondertekenen!)

Als er vragen zijn kan er met mijn ouders contact worden opgenomen via 

TELEFOONNUMMER     :           …………………………………………………………………………………………………………..

EMAIL                          :           ………………………………………………………………@........................................

 • Ik heb interesse in een infoavond mbt competitie:Ja / Nee

__________________________________________________________________________________

ADVIES

IK TRAIN BIJ                  :           …………………………………………………………………………………………………………..

MIJN TRAINER ADVISEERT         :  ROOD 1 – 2 /  ORANJE 1 – 2 /  GROEN 1 – 2* / GROOTVELD*

INDIEN GROOTVELD      : ZONDAG  (Groen 1-2)

: ZATERDAG (alleen gemengd 11 t/m 17jr.)

: ZONDAG (jongens/meisjes/gemengd 10 t/m 14 jr. of 11 t/m 17jr.)

PARAAF TRAINER                      :           ……………………………..

AKKOORD SPELER (OUDERS)

IK VIND HET ADVIES VAN DE TRAINER GOED EN WEET DAT IK MIJ NIET MEER KAN TERUGTREKKEN NA 

1 JULI/2 JANUARI (ROOD/ ORANJE/ GROEN/ GROOTVELD).

Voor akkoord na advies             :           ………………………………………………  Datum  :           ……………………

Meer informatie kan de jeugdcommissie u geven.

Wij danken de volgende bedrijven voor hun sponsoring:

 • dijkstra_dakwerken.jpg
 • frijns1.jpg
 • logotennismeetings1.jpg
 • logo_vaessen.png
 • Logo_Hesi.jpg
 • jules.gif
 • van_montfort_advecatenkantoor.jpg
 • max.jpg
 • 2007a19d-d2b9-453f-bafb-214d723efc9f.jpg
 • venetian_blinds.jpg
 • Logo_Plus_Schouteten.JPG
 • tornadosport.jpg
 • Bosec.jpg
 • eyserhalte.jpeg
 • smeets1.jpg
 • IVO_logo_2010-400.jpg
 • logo_sjabbie_sjiek_lage_resolutie.jpg
 • dreessen willemse.jpeg
 • logo geveltechniek klein.jpg
 • Zuyver-logo_1000x666.jpg
 • rpo_rebema.png
 • Logo_Spauwen_Werrij.JPG
 • pastorieke1.jpg
 • saa.jpg
 • intergarde.png
 • moonen_wanders.jpg
 • hendriks.gif
 • Moonen_Optiek2.png
 • SomersBrabant-logo-h175px1.png

Contact

Tennisvereniging Simpelveld
Sportlaan 3
6369 VC Simpelveld
Telefoon clubgebouw: 045 5443848
 

Made and Hosted by: NijssenWeb